Siedziba Kancelarii znajduje się na warszawskim Kamionku w dzielnicy Praga Południe, na V piętrze budynku biurowego przy ulicy Mińskiej 25, w lokalu numer 537. W najbliższej okolicy Kancelarii znajdziecie Państwo liczne miejsca parkingowe. Kancelaria położona jest poza strefą płatnego parkowania. Niewielka odległość od ulicy Grochowskiej daje możliwość skorzystania z komunikacji tramwajowej (linie nr: 3, 6, 9, 22, 24, 26, 77) i autobusowej (linie nr: 125, 135).

Kancelaria mieści się w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie możliwości prawnych, rodzaju dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłat sądowych, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Zasady działania notariatu określone zostały w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.).

Rolą notariusza jest czuwanie nad bezpieczeństwem i pewnością obrotu prawnego, co zapobiega w przyszłości wielu sporom sądowym. W tym zakresie działalność notariusza ma charakter prewencyjny. Z tego też powodu notariusz bywa nazywany „sędzią braku sporu”.

Notariusz może sporządzić czynność poza siedzibą Kancelarii w przypadkach zaistnienia szczególnych okoliczności (niemożność osobistego stawiennictwa osoby w Kancelarii ze względu na wiek lub chorobę) jak również, gdy charakter czynności za tym przemawia (np. zgromadzenia wspólników lub zebrania wspólnot).